VYKA softwareInformační systém VYKA se skládá ze tří navzájem provázaných procesních oblastí, které mohou být použity i samostatně. Princip je založen na práci se zakázkami. Dle potřeb zákazníka může být zakázkou myšlen projekt, služba, produkt, nebo kontrolingová zakázka. Způsob užití a nasazení pro potřeby zákazníka je možno konzultovat a upravit dle potřeb.
Služby související se zaváděním VYKA software pokrývají širokou oblast od implementace produktu k reimplementaci procesů ve společnosti a měření přínosů jeho zavedení.VYKA

Podpora řízení kapacit VYKA EV

Modul VYKA EV je určen k alokaci zaměstnanců na kontrolingové, nebo výrobní zakázky (zakázky, projekty, služby,..).

Zaznamenaná data mohou sloužit jako podklad pro:
 • měření výkonnosti
 • měření nákladů a porovnání s výnosy
 • měření výkonů zaměstnanců v členění po:
  • produktech,
  • typu činnosti,
  • druhu výkonu,
  • fázi projektu,
  • pracovišti.


VYKA EV

Podpora řízení projektů VYKA RP

Modul pro řízení projektů podporuje zaměstnance v roli projektových manažerů, nebo manažerů služeb při řízení dodávek. Výhodou je zachování integrity informací ze samotné realizační části a funkce automatizovaného zpracování výpočtů ekonomických a časových ukazatelů, které projektovým manažerům šetří čas a umožní jim místo administrativních činností zaměřit se na řízení realizačních týmů.

Modul umožňuje zejména:
 • tvorbu WBS k projektu a jeho verzování
 • schvalování výkonů na projekty
 • generování požadavků/úkolů/work packages na zaměstnance (Vazba na modul VYKA PZ)
 • generování nákladových modelů
 • výpočet EVM pro projektový kontroling
 • vykreslení gantových diagramů
 • srovnání plánu a reality na:
  • zakázce,
  • projektu,
  • fázi projektu,
  • službě,
  • úkolu, work package, nebo požadavku ve VYKA PZ


VYKA RP

Service desk VYKA PZ

Modul VYKA PZ zajišťuje jednotné komunikační místo zákazníků s vaší společností. Jeho využití zvyšuje kvalitu služby, prokazatelnost postupu řešení incidentů a požadavků zákazníka a nastavení a měření dohodnutých SLA u jednotlivých zakázek či dodávek.

Modul obsahuje zejména:
 • workflow pro řešení požadavků zákazníka
 • sledování SLA (odezva, nástup na řešení, vyřešení)
 • propojení na projekty/služby kvůli sledování výkonů na projektu
 • výstupy pro zákazníka (akceptační protokoly, podklady k fakturaci, popisy řešení, dokumentaci, ...)

Rozhraní

Máme zkušenosti zejména s tvorbou dávkových vstupů a výstupů pro následující systémy:

 • Mzdové a personální systémy
 • ERP systémy (finanční modely zakázek, kontroling)
 • CRM systémy (sledování vývoje příležitostí)