Services & SupportNabízíme post-implementační služby k našim produktům i produktům třetích stran.
  • Poskytnutí HelpDeskových služeb (HelpDesk, Support Desk)
  • Zavádění efektivního service desku
  • Kontinuelní dodávka služeb
  • Maintenance

Přebíráme úkoly od zákazníků a snažíme se je co nejlépe splnit za předem definovaných podmínek. Snažíme se udržovat dlouhodobé vztahy s našimi zákazníky a stále přinášet návrhy na zlepšování. Chceme, aby náš úspěch se opíral o úspěch a spokojenost vás, našich zákazníků.